14 de juny 2007

PER UNA EDUCACIÓ PÚBLICA I DE QUALITAT. NO A LA CONCERTACIÓ

Pels Pobles de la Safor recorda que tant les AMPES de Gandia com Escola Valenciana han recolzat a la nostra plataforma des del seu començament i són part de la mateixa. Igualment, Escola Valenciana va dedicar el curs passat a la defensa del territori i la lluita contra el creixement no racional del nostre país.

Pels Pobles de la Safor, vol donar el seu suport i recolzament a tots els professors, AMPES i alumnes de tots els instituts públics de la nostra comarca, en la seua lluita contra la privatització de l’ensenyament. Denunciem el nou pas que la Generalitat valenciana ha fet en aquesta direcció amb el propòsit de concertar la educació del batxillerat. El pas de la concertació de centres és clarament una acció de privatització que suposa la entrega de diners públics a centres privats que els gestionen sense gairebé control de l’administració. Generalment aquests centres concertats, accepten quotes molt xicotetes d’emigrants, trien al professorat sense criteris clars i els contracten temporalment i de forma inestable, sovint no apliquen les normatives relacionades amb l’ús valencià i moltes vegades queda en evidència el fet laic de l’ensenyança per tractar-se de centres religiosos entre moltes altres coses.

Pels Pobles de la Safor creu que aquesta mesura només serveix per deteriorar l’ensenyament públic amb el clar objectiu de crear un ensenyament públic destinat a les classes pobres i no a tota la societat, afavorint els guetos i les classes socials i disminuir la oferta de places públiques en detriment de les places privades (concertades).

Per tot això exigim responsabilitats a la Conselleria d’Educació, recolzem als nostres companys del batxillerat i demanem a la població que se solidaritze, comprenga aquests fets i defense l’ensenyament públic en tots els fòrums possibles incloent el carrer.