2 de febr. 2012

Dia Mundial de les Zones Humides


Cada 2 de febrer i amb motiu de l’aniversari de la signatura del conveni de Ramsar (Iran,1971) es celebra el Dia Mundial de les Zones Humides: albuferes, prats, maresmes, basses permanents i temporals, aiguamolls, salines …. Aquest tractat internacional té per objecte la conservació i l’ús racional de les zones humides i dels seus recursos i la celebració d’avui té com a objectiu divulgar el valor d’aquests tipus d’espais naturals, uns dels més productius i rics en biodiversitat de la Terra i, a la vegada, dels més fràgils i amenaçats. La conservació permanent d’aquestes zones és una prioritat a nivell mundial. Però, per desgràcia, les zones humides són sistemes naturals molt amenaçats, especialment dins l'àmbit de la Mediterrània. Moltes d'elles han sofert processos de dessecació per aprofitar-les agrícolament; altres han estat afectades greument per processos urbanístics o construcció d'infrastructures, i pràcticament totes pateixen problemes de conservació que posen en perill la seva existència o com a mínim condicionen de forma substancial el desenvolupament del seu potencial.