18 de nov. 2011

Deixeu els arbres de la placeta dels colomets!! MANIFEST


COMUNICAT CONJUNT SOBRE LA REMODELACIÓ
DE LA PLAÇA DEL REI EN JAUME

En referència a les obres iniciades de remodelació de la Plaça del Rei En Jaume (antiga Placeta del Segó), les entitats ecologistes, sindicats i partits polítics sotasignants, manifestem :

-          Que no entenem la necessitat existent de remodelar la plaça, i, al contrari, considerem esta despesa (siga la que siga) totalment prescindible, més encara amb l’actual situació econòmica municipal i les múltiples prioritats existents en matèria social que no són ateses.

-          Que l’actuació no ha comptat amb cap procés de participació pública, tot i haver-se reclamat des de diversos àmbits, la qual cosa entenem com a ben desitjable ja que hauria pogut aportar diversos punts de vista.

-          Que, al marge d’altres qüestions discutibles, ens mostrem contraris a la remodelació proposada ja que afecta gratuïtament a les diverses espècies vegetals existents que van a ser trasplantades, amb un evident risc. Així, es proposa el trasllat dins de la plaça de les oliveres, la garrofera, els margallons i el pitòspor central i el trasplantament a un altre jardí dels til·lers laterals per a ser substituïts per tarongers. Especialment perilloses poden resultar les actuacions amb el pitòspor (un arbust que ha esdevingut símbol de la plaça) i els til·lers (espècie adequada a l’espai pel seu caràcter mediterrani i les seues virtuts), els quals poden patir greus conseqüències en el seu trasllat.

-          Que amb el canvi referit de l’arbrat, la plaça perdrà espais d’ombra, molt necessaris a la nostra ciutat, ja que els tarongers no són un espècie ombrívola mentre que els til·lers si ho són i de fet, ja estan realitzant aquesta funció.

-          Que, ateses les anteriors consideracions, demanem que la intervenció (una vegada que ja ha estat encetada) es modifique i es respecten tant el pitòspor com els til·lers, demanda ben raonable que, de ser atesa, abaratiria el projecte sense desvirtuar-lo massa.

-          Que, de manera conjunta dissenyaran accions per conscienciar la ciutadania tant de la innecessarietat del projecte i la despesa que ocasiona en temps de crisi com dels perjudicis gratuïts que es poden causar als arbres existents que, segons els informes tècnics, no pateixen de cap malaltia i són espècies adequades a l’entorn.

SIGNEM:

Samaruc-Ecologistes en Acció
Plataforma pels Pobles de la Safor
Grup d’Ecologia i Lluita (GEL)
Asociación Cult. Alondra
Red Sostenible y Creativa de la Safor
Bloc-Coalició Compromís
Els Verds del País Valencià
Esquerra Unida del País Valencià
Iniciativa del Poble Valencià-Coalició Compromís
PSPV-PSOE