22 de nov. 2011

Comunicat Samaruc Ecologistes en Acció referit als jardins de Gandia

TUREM LA DESTRUCCIÓ DELS NOSTRES JARDÍNS.

Quant difícil és creure i tenir que acceptat que pel fet que es vulga
esborrar el que han fet els polítics d'anterior legislatures s'hagin
d'invertir diners del
erari públic municipal, especialment en uns moments de gravíssima
crisi econòmica en que l'atur i les faltes de pagaments a proveïdors
, per citar algunes situacions ofeguen a part de la ciutadania. Però
malauradament així és com apareix als postres ulls.

La plaça de Jaume I coneguda també com plaça del Segó no
necessita cap reforma urgent, ja que no tenia cap problema que
demanara un canvi total. Resulta ben difícil de comprendre que es
plantegi i pretenga dur a terme el canvi dels arbres sense cap
justificació, simplement perquè és un projecte nou. Els arbres no
caminen i una vegada arrelats no es deuen de canviar de lloc a menys
que creen greus problemes la ubicació que tenen. Gran part dels arbres
que es deslocalitzen moren o queden greument afeblits.
El arbust que es troba al bell mig de la plaça s'havia presentat per
incloure-ho en el catàleg de arbres i plantes monumentals de Gandia i
no s'havia de fet el tràmit a la espera de la propera reunió. Ara es
troba amenaçat tot i ser d'una gran bellesa i ser un arbust que ha
arribat a un port arbori.
Referent als til•lers, arbres que creixen espontàniament a les zones
ombrejades i prop dels rius de la nostra Mediterrània, són arbres
molt apreciats a la jardineria per la forma arrodonida de la seu copa
i la frondositat i ombra que ens donen al estiu, sense parlar del
perfum que exhalen a la primavera les seues flors; font de inspiració
de novel•listes i poetes. Sense oblidar les propietats curatives de les
seues flors. Són arbres que a Europa es consideren necessaris a
qualsevol jardí d'una certa categoria.

Des de Ecologistes en Acció demanem que es respecti l'arbrat de la
plaça i si es vol invertir creiem que seria millor plantar en lloc
d'arrancar sense oblidar les obres que es troben a mig acabar.