8 de gen. 2011

De nou la lluita popular aconsegueix èxits

ARC DE MIG PUNT ACONSEGUEIX UN ENTORN DE PROTECCIÓ PER L'ALQUERIA DEL DUC
Arc de Mig Punt. Associació Memòria i Patrimoni ha rebut el 20 de desembre de 2010 notificació favorable de la Conselleria de Cultura en resposta a la sol·licitud d’incoar expedient per a complementar la declaració de Bé d’Interés Cultural de l’Alqueria del Duc.

Arc de Mig Punt demanava que, segons la Disposició Transitòria Primera de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià es delimitara un entorn de protecció al voltant de l’edifici. Efectivament, s’ha procedit a establir un entorn en base a criteris topogràfics, històrics, paisatgístics i arqueològics, que garantirà la correcta la contemplació de l’edifici i protegirà la integritat dels seus valors culturals.

A partir d’ara sols s’hi permetran aquells usos que siguen compatibles amb la posada en valor i gaudi patrimonials de l’alqueria, es a dir, forestals, agrícoles i pecuaris. Així s’aconseguirà preservar el paisatge històric del monument i controlar la proliferació d’edificis que s’havia produït en els últims anys.


Cal destacar que la bellesa del paratge i l’abundància de caça al voltant de l’alqueria ha estat reconeguda històricament. El mateix emperador Felip III i la seua esposa Margarida d’Àustria la visitaren en diverses ocasions i passejaren per l’estany, com explica Roc Chabàs al Llibre de Records de l’església col·legial de Gandia:

“Salió Su Majestad a la quinta de Su Excelencia, que es la Alquería de Don Alonso y se entró en un barco que estaba bien aderezado (...), y así que entró empezarona a cantar los músicos, que estaban en un barco escondido entre unos sauces, y pasearon dando muchas bueltas por el estanque.”

Aquesta protecció de caràcter patrimonial se suma a la protecció mediambiental que gaudeixen els ullals de l’Estany i la Perla, i per extensió la marjal, a causa de les seues condicions excepcionals edàfiques, hidrològiques i de flora i fauna. Tot plegat contribuirà a assegurar la preservació d’aquest espai privilegiat del terme de Gandia per a benefici de les ciutadanes i ciutadans, a fi que puga arribar en les millors condicions possibles a les futures generacions.