1 de set. 2009

30 dies per al pla de participació pública de la subestació elèctrica de Gandia

Es tanca el triangle electromagnètic

Infosafor, Dimarts, 01 de Setembre de 2009 10:11
A partir de hui, hom pot participar en el pla, que està previst que tinga un termini de 30 dies. Els qüestionaris s'han d'enviar per correu o dispositar-los a l'Ajuntament de Gandia.
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, i Red Eléctrica de España, SAU, com a titulars/promotors de la infraestructura elèctrica, ampliació de la subestació transformadora Gandia, 220/132/20 kV, la ubicació de la qual serà a Gandia (València), han disposat l’exposició i la consulta ciutadana del pla de participació pública a l’efecte de definir els objectius de qualitat i la resta de consideracions que hauran de tindre’s en compte per a elaborar l’estudi d’integració paisatgística de l’esmentada infraestructura.
Així s'ha publicat mitjançant el DOCV, dimarts 1 de setembre, “en aplicació de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, així com del Decret 120/2006, d’11 d’agost, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana”. Durant el termini de 30 dies des de la publicació oficial de l'anunci, qualsevol persona interessada pot consultar l’esmentat pla de participació pública i formular les observacions en matèria de paisatge, tot completant el qüestionari que forma part d’este pla, i enviar-lo complimentat degudament amb les seues dades personals a l’apartat de correus número 796, 46080 València, o bé lliurar-lo a les dependències de l’Ajuntament de Gandia.
El pla de participació pública es podrà consultar a la pàgina web d’Iberdrola l’adreça de la qual és https://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/es/doc/redes_STGandia.pdf, així com a les dependències de l’Ajuntament de Gandia.
El qüestionari consta de 3 fulls amb 8 preguntes, amb una introducció descriptiva de les actuacions a desenvolupar i de l'entorn