21 de febr. 2007

Tots amb Barxeta i a Barxeta

NOTA DE PREMSA DE LA PLATAFORMA PELS POBLES DE LA SAFOR

La Plataforma pels Pobles de la Safor ha denunciat bé des de que es va constituir com a Plataforma o bé des d'algunes de les associacions que la integren el greu delicte mediambiental i l'important perill per a la salut que suposa la línia d'alta tensió. Mai hem parat de cridar que es tracta d'una infraestructura innecesària per al poble, que s'ha projectat només per beneficiar a uns pocs i que ve a suposar un nou error en la política d'ordenació del territori i en la política energètica. No és aquesta l'alternativa que planteja el canvi climàtic.
La Plataforma pels Pobles de la Safor és membre del FUCAT (Fòrum Unitari Contra l'Alta Tensió) i, junt amb els demés col·lectius que formem el fòrum, hem organitzat la diada contra l'alta tensió:
EL DISSABTE 24 DE FEBRER A BARXETA, vos convoquem a tots i totes.