23 de gen. 2015

NP Pels Pobles de la Safor “Gandia destrueix el seu model de mobilitat urbana”

En tan sols tres anys el govern de Gandia ha estat capaç de destruir un model de mobilitat urbana vinculat estretament al vianant i que havia convertit Gandia en una de les ciutats amb més espais peatonals de tot l’estat.  La qualitat de vida i ambiental que això suposa i que a més a més enriquia aquestes zones i als seus comerços i disminuïa considerablement l'ús de l'automòbil, s’ha vist seriosament afectada per la nova política del consistori. Des de fa tres anys els pilons que regulaven l’ús dels vehicles en aquestes zones i limitaven el moviment entre les 8 i les 11 hores, estan tot el dia baixats. Ja no hi ha cap tipus de control i això ha repercutit ràpidament en la aparició del trànsit rodat a motor durant tot el dia i per qualsevol carrer de les zones peatonals. Això sumat a la conversió de la plaça del Prat novament en una zona d’accés rodat lliure, construint les calçades pertinents per a vehicles rodats i al nou tractament discriminatori de la bicicleta, ha fet que actualment el vianant no puga caminar tranquil per aquestes zones. Pels Pobles de la Safor denuncia la eliminació de carrils bici en la ciutat de Gandia i la eliminació de les polítiques que fomenten el seu ús. Estem d’acord amb la creació de carrers 30 per a compatibilitzar la bicicleta i el vehicle i no treure espai al vianant sinó al cotxe, però aquesta política no pot anar en detriment dels espais que ja eren estables per a la bicicleta com ara el carril bici del carrer Benissuai o el deteriorament i abandonament del carril bici de l’Avinguda del Grau, la eliminació d’aparcaments de bicicleta o la lluita contra la bici sobre el passeig de les Germanies o el centre de la ciutat. Pels Pobles de la Safor sempre ha defensat l’ús de la bicicleta com la veritable solució al trànsit en Gandia i això comporta facilitar que les famílies i els xiquets i xiquetes es desplacen per la ciutat en bicicleta. No hi ha campanyes que estimulen als xiquets i xiquetes i als adolescents a anar a les seues escoles i instituts en bicicleta. Aquest sector de població necessita seguretat per tal de moure’s en bicicleta i els carrers 30 ara per ara no són una eina útil, són part de la solució però no la única, ens arriben de països nòrdics on el model de mobilitat fonamentat en aquest vehicle està establert i ja hi ha una cultura al seu voltant que a Gandia no existeix. Entenem que els carrers 30´, són una mesura que abarateix enormement la instal·lació d’un model de mobilitat però no és la única política a seguir i no pot servir d’excusa per tal de deixar d’invertir en carrils bici o en polítiques actives envers la bicicleta. S’han abandonat totes les pintures roges a mode de carrils pintats sobre la calçada, que donaven seguretat al ciclista i que avisaven al vehicle a motor de la prioritat de la bici sobre el motor. Per tot això exigim l’obertura novament dels pilons de les zones peatonals de la ciutat de Gandia i el restabliment dels horaris per moure’s en vehicle per dins d’aquestes zones. També demanem la reobertura dels carrils bicis tancats i que es pinten novament els carrils bici en les zones on es compartia la calçada amb el cotxe. Demanem al consistori i és prioritari l’establiment de campanyes escolars per promoure l’ús de la bici i la creació d’incentius per tal que els funcionaris locals i els comerços utilitzen aquest mitjà de transport, entre altres mesures semblants.

1 comentari:

Jesus Eduard Alonso i López ha dit...

Als ciclistes de Corea ens tiren als "lleons" en eliminar l'accés al centre pel carrer Benissuai