3 de jul. 2011

Unim forces contra la destrucció de l'Alqueria dels Peiró!


Les dos coordinadores comarcals dites Associació Arc de Mig Punt i Plataforma Pels Pobles de la Safor, volem posar de manifest una posició comuna i consensuada en torn a la destrucció del nostre patrimoni cultural i natural, aquesta vegada al terme municipal de Gandia,
PER AIXÒ MANIFESTEM QUE:

-       Assistim de nou a la destrucció d’un element patrimonial singular que considerem d’important valor. Es tracta de la destrucció de l’alqueria dita “dels Peiró” i que està situada a la partida de les Foies al terme municipal de Gandia. Aquesta alqueria històricament ha rebut també altres denominacions com: San Joan o de la viuda de Castillo.
-        És una típica alqueria valenciana que recull tots els elements que donen forma a aquest tipus de construcció. Una casa que servia de residència d’estiu, per la seua proximitat al mar i que alhora servia també d’explotació agrícola, així és que conserva una gran bassa de 15 x15 metres en un dels seus annexos i un forn. La casa, de planta més o menys quadrada, articula tres altures; planta baixa, primer i segon pis. La sostrada és una estructura de fusta a quatre aigües que es cobreix mitjançant teules d’estil àrab. L’exterior destaca per la seua senzillesa, les superfícies són llises i emblanquinades que alternen finestrals i balconades en les quatre cares de l’edifici. La façana orientada al sud, obri una gran portalada per al seu accés interior. Aquest accés està cobert per una marquesina o porxada construïda amb fusta, que s’ha aprofitat com a balcó al primer pis. Tot i que l’edifici data de principis del segle XIX, el seu estat és acceptable.
-       Lamentablement, degut a la gestió territorial duta a terme pels municipis i per la Generalitat Valenciana, moltes d’aquestes alqueries han desaparegut, malgrat tindre un valor històric, arquitectònic, etnològic i la seua singularitat.

-       Aquesta alqueria va formar part del Catàleg de Custòdia Patrimoni Verd (www.patrimoniverd.org), dins de la secció d’elements eco-culturals (fitxa ES014), un programa del propi Ajuntament de Gandia per posar en marxa la custòdia del territori com una nova eina per a ajudar als propietaris d’aquest patrimoni a conservar i ajudar a evitar precisament el que ara està passant, la seua destrucció. Adjuntem la fitxa d’aquest catàleg.

-       Es va incloure en aquest catàleg perquè va ser considerat interessant per els responsables tècnics del projecte i pels responsables polítics de l’administració.
-       Igualment, l’alqueria alberga un xicotet jardí singular, que supera també els 100 anys d’edat Es tracta d’un bonic jardí mediterrani format per un conjunt d’espècies molt divers; xacarandes, ficus, amèlies, tarongers, palmeres, figueres, pins, rosers...destaquen sobre tot per les seues dimensions un pi pinyoner (Pinus pinea) una amèlia (Melia azedarach) i una xacaranda (Jacaranda mimosifolia), tots superiors als 100 anys d’edat. Té una superfície aproximada de 90 m2 i compta amb una zona d’ombra i una fonteta central.
-       De la mateixa forma aquest jardí també va ser considerat interessant i singular, tant des del punt de vista tècnic, com des del punt de vista administratiu, i va ser inclòs al catàleg Patrimoni Verd, com a fitxa ES20, que adjuntem seguit:

-       Els propietaris del jardí són els mateixos que els de l’alqueria i van participar del projecte Patrimoni  Verd com a mostra de predisposició per conservar la seua alqueria i poder mantenir-la per a les futures generacions. Considerem important aquest fet, ja que participant del projecte i del catàleg, aquests propietaris van manifestar la voluntat de conservar en tot cas aquesta alqueria.
-       Totes aquestes consideracions, van passar inadvertides durant el procés de tramitació del PAI “Les Foies” pels tècnics de l’administració local i pels propis grups polítics i una vegada més és el moviment conservacionista i cultural el que alerta a la població local i a les autoritats municipals d’aquest incident i de l’amenaça de destrucció d’un nou element patrimonial.
A més, l’edifici està catalogat al Llistat de Béns Immobles d’Etnologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura, pel seu interès etnològic

-       Tot i el seu interès, l’alqueria dels Peiró continua sent un bé cultural bastant desconegut, ja que no existeixen estudis seriosos sobre les alqueries de Gandia que puguen explicar-les i valorar-les degudament en el seu context històric, arquitectònic ni etnològic. Tampoc existeix a Gandia un Catàleg de Béns i Espais Protegits, com ordena la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, que establisca el necessari règim de protecció per als béns culturals del municipi.
-       Aquesta situació de desconeixement i de carència legat està facilitant la desaparició dels nostres béns immobles amb valor cultural, i les alqueries s’estan veient summament afectades.ES PER TOT AIXÒ QUE:

-       Demanem la no destrucció d’aquest element patrimonial i el seu reconeixement com a tal dins del conjunt arquitectònic de les alqueries ja protegides en aquest PAI de les Foies; Alqueria de les Boles, Alqueria del Gall i Alqueria Iranzo.
-       Demanem que es busque la forma de salvar el patrimoni cultural (alqueria) i el patrimoni natural (jardí) d’aquest indret, ja siga amb una possible permuta, l’assignació d’una zona verda o la protecció com a element d’ús públic.
-       Demanem que, abans de prendre qualsevol decisió respecte al futur de l’edifici i el seu jardí s’efectuen els indispensables estudis sobre el seu valor històric, arquitectònic, etnològic i botànic per part d’especialistes, a fi de poder establir a una valoració correcta.
-       Demanem el posicionament dels partits polítics que conformen el consistori i cridem per debatre aquesta situació exposada en el ple més immediat a aquesta denúncia.
-       Demanem que es paralitzen les obres al voltant de l’alqueria i del seu jardí, considerant que el procés per protegir-la pot durar un temps.
-       Demanem que aquesta vegada, es posen els valors comuns per sobre dels interessos de l’agent urbanitzador.
-       Recordem que el model de territori que representa la construcció d’aquest PAI, és a dir, la urbanització de terreny d’altíssim valor agrícola i natural (no s’ha d’oblidar la proximitat del riu Serpis,  paisatge protegit per la GVA) sense necessitat d’habitatges ni d’urbanització, ens ha dut a l’agreujament de l’actual crisi econòmica, sent els valencians i les valencians l’autonomia més perjudicada per l’atur. És per això que volem recordar novament, que el patrimoni suposa una greu pèrdua quan desapareix però pot generar molt en un futur immediat si es conserva, una economia local diversa i atemporal.
-       Demanem la creació d’una comissió municipal que estudie aquest cas i que considere totes aquestes al·legacions, tenint molt en compte el concepte de SINGULARITAT, fet que determina especialitat a allò que és únic o escàs en el seu entorn immediat.
-       En aquest escenari de crisi econòmica, necessitem més que mai, la conservació d’aquests elements que puguen servir d’oportunitats.
-       Demanem que es considere aquesta alqueria com una de les possibilitats d’hort dins de la Xarxa d’Horts Socials de Gandia, o com un edifici amb un ús pedagògic, relacionat amb l’agricultura ecològica o com alberg juvenil entre altres possibilitats.


Gandia, 30 de juny de 2011