25 de maig 2011

Acords a Gandia, al voltant de la marjal amb més sentit que mai

EL FÒRUM 21 CONDICIONA EL FUTUR DE LA MARJAL A INICIATIVES ÚNICAMENT AMBIENTALS.
ELS MEMBRES DE L’ASSEMBLEA LES APROVEN PER UNANIMITAT

La reunió ordinària celebrada el dimecres 11 de maig a la Casa de la Marquesa, establia al seu ordre del dia la presentació i aprovació de diferents compromisos mediambientals dirigits a preservar la marjal de Gandia, que han estat presents a les diferents reunions del Fòrum XXI.
Es en aquest cas, aprofitant l’ultima reunió del Fòrum XXI, abans de les eleccions locals on se volien ficar de manifest aquestes preocupacions i fer-li-les saber al proper govern que estiga al front de l’Ajuntament de Gandia.

Les propostes varen ser:
Que el triangle format per la Séquia del Rei – Assagador de Morant – Camí de la Mota de Trenor, passe de ser classificat Sol No Urbanitzable Comú, a classificar-se com a Sol d’Especial Protecció Marjal A.
Rebutjar qualsevol construcció d’un Camp de Golf a la Marjal.
Encetar la redacció amb urgència d’un Pla d’us i Proposta de Gestió de la Marjal i la seua posterior execució.

Propostes que varen ser aprovades per unanimitat pels membres assistents.