30 d’abr. 2011

Això és tenir idees! Al menys per fi el PP parla clar! Camp de golf i marjal. Doblete

...això és tenir idees i sobre tot tenir respecte a la democràcia, ni el Catàleg de Zones Humides del País Valencià, ni el tipus de sol agrícola protegit del nostre PGOU, ni les figures de protecció europees de la Xarxa Natura 2000, ni el coneixement per activa i per passiva que el sol on es construiria el camp de golf de luxe és turbós i per tant clarament sentenciat en contra en un juí, són capaços d'evitar que el PP de Gandia propose, promoga i construisca un camp de golf a la marjal de Gandia. Això és èticament injustificable.