29 de maig 2009

Per la rehabilitació de l’Alqueria Romaguera

Per la rehabilitació de l’Alqueria Romaguera

(aparegut al diari Micro, autor: Roger Cremades)


No cal ser molt observador per a detectar que en els ajuntaments valencians en general, i en el de Gandia en particular, no hi ha massa interés per recuperar el patrimoni. El sostre de l’Alqueria de Martorell a punt de caure i el desinterés -maquillat de minsos posicionaments- per l’Alqueria de Romaguera en són bones proves.
Hem de ser moderns i no mirar enrere, diu el lema, com si una fugida endavant ens duguera a cap altre lloc millor. Es nota que des de l’Ajuntament de Gandia hi ha ganes que a la ciutat hi haja elements simbòlics patrimonials (sic) capaços de generar una imatge de qualitat. Falta cultura i ganes d’estendre-la. I no és perquè no estem en condicions d’assolir aquest camí, doncs vivim en una societat que no pateix cap guerra ni cap mal major que li impedisca preocupar-se del seu patrimoni.
No s’entenen, doncs, certes actituds cap al patrimoni. A tot arreu es fan discursos sobre la qualitat, sobre la societat educadora en la que se suposa que vivim i aquestes coses en el dia a dia no es palpen enlloc. Pobres dels xiquets quan ixen de l’escola i entropessen amb la realitat. On estan les inversions necessàries per a rehabilitar el nostre patrimoni? És evident que sense rehabilitació hi ha poques coses que mostrar a la ciutadania. Així és més difícil que el reconeixement de la seua vàlua s’estenga pel conjunt de la societat. Quins valors transmet a la societat l’actual govern municipal permetent l’enderrocament de l’Alqueria de Romaguera?
Vull recordar que l’Alqueria Romaguera es troba en l’horta que separa el districte República Argentina del de Natzaret, aquestes dues zones no formen part dels recorreguts habituals dels polítics de l’Ajuntament de Gandia. Tan sols cal veure l’estat d’abandonament que han hagut d’assolir els sectors més desfavorits d’aquesta part de Gandia, com Simancas o Porta, per tal de justificar-ne la rehabilitació. Així mateix l’Alqueria es troba en l’horta, un ús del sòl de gran importància en el terme municipal però oblidat del tot a escala política. Potser aquestos altres factors fan entendre, sense justificar-la, la deixadesa de l’Alqueria i el seu entorn.
Les excuses han estat molt ben donades per no declarar-ho Bé de Rellevància Local ni mostrar interés real per la seua conservació, què dir-ne de la rehabilitació. Primer deien que no tenia valor històric, i gràcies a l’associació Arc de Mig Punt sabem que la seua història es pot remuntar als segles XV-XVI. També ens van dir, desviant l’atenció, que el nivell de cota quedaria per sota del barranc i que es podria inundar, com si no existiren les bombes hidràuliques a d’altres punts de la ciutat.
Per quin motiu no es podria fer un Parc Agrícola Escolar envoltant l’Alqueria de Romaguera, allà on planifiquen la zona verda dels nous jutjats? O integrar-hi una nova instal·lació del MAGA? Com veiem, continuem igual que sempre: tota actuació sembla justificable i no manquen excuses per a res. Aquesta vegada manca cultura de la rehabilitació.
Roger Cremades Rodeja
RogerCremades.tk